Tingkatan 1 
 AGAMA
1.  Asy-Syariah
2. Tahfiz
3. Usuluddin
AKADEMIK
4.   Bahasa Arab
5. Bahasa Inggeris
6. Bahasa Melayu
7. Geografi
8. Matematik
9. Pendidikan Jasmani & Kesihatan
10. Pendidikan Seni Visual
11. Reka Bentuk dan Teknologi
12. Sains
13. Sejarah

 Tingkatan 2
 AGAMA
1.  Asy-Syariah
2. Tahfiz
3. Usuluddin
AKADEMIK
4.   Bahasa Arab
5. Bahasa Inggeris
6. Bahasa Melayu
7. Geografi
8. Matematik
9. Pendidikan Jasmani & Kesihatan
10. Pendidikan Seni Visual
11. Reka Bentuk dan Teknologi
12. Sains
13. Sejarah

 Tingkatan 3
 AGAMA
1.  Mutalaah
2. Nahu & Sorof
3. Quran & Tajwid
4. Tafsir & Hadis
5. Tahfiz
6. Tarikh Islam
7. Tauhid & Feqah
AKADEMIK
8.   Bahasa Arab
9. Bahasa Inggeris
10. Bahasa Melayu
11. Geografi
12. Kemahiran Hidup
13. Matematik
14. Pendidikan Islam
15. Pendidikan Jasmani & Kesihatan
16. Sains
17. Sejarah

 Tingkatan 4
 AGAMA
1.  Asy-Syariah
2. Tahfiz
3. Usuluddin
AKADEMIK
4.   Bahasa Arab
5. Bahasa Inggeris
6. Bahasa Melayu
7. Matematik
8. Perdagangan
9. Perniagaan
10. Sains
11. Sejarah

 Tingkatan 5
 AGAMA
1.  Asy-Syariah
2. Lughah Arabiah
3. Tahfiz
4. Usuluddin
AKADEMIK
5.   Bahasa Arab
6. Bahasa Inggeris
7. Bahasa Melayu
8. Matematik
9. Pendidikan Quran & Sunnah
10. Sains
11. Sejarah
12. Syariah Islam
13. Tasawwur Islam