Darjah 1 
 AGAMA
1.  ADAB
2.  AQIDAH
3.  IBADAH
4.  JAWI/KHAT
5.  LUGHATUL QURAN
6.  SIRAH
AKADEMIK
7.   BAHASA ARAB
8.   BAHASA INGGERIS
9.   BAHASA MELAYU
10.  MATEMATIK
11.  PENDIDIKAN ISLAM
12.  PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
13.  PENDIDIKAN KESENIAN
14.  SAINS 

 Darjah 2
 AGAMA
1.   ADAB
2.  AQIDAH
3.   IBADAH
4.   JAWI/KHAT
5.   LUGHATUL QURAN
6.   SIRAH
AKADEMIK
7.   BAHASA ARAB
8.  BAHASA INGGERIS
9.   BAHASA MELAYU
10. DUNIA SAINS TEKNOLOGI
11.  MATEMATIK
12.  PENDIDIKAN ISLAM
13.  PENDIDIKAN JASMANI
14.  PENDIDIKAN KESENIAN
15.  PENDIDIKAN KESIHATAN

 Darjah 3
 AGAMA
1.    ADAB
2.    AQIDAH
3.    IBADAH
4.    JAWI/IMLAK/KHAT
5.    LUGHATUL QURAN
6.    SIRAH
7. TAJWID
AKADEMIK
8.    BAHASA ARAB
9.    BAHASA INGGERIS
10.  BAHASA MELAYU
11. DUNIA SAINS TEKNOLOGI
12.   MATEMATIK
13.   PENDIDIKAN ISLAM
14.   PENDIDIKAN JASMANI
15.   PENDIDIKAN KESIHATAN

 Darjah 4
 AGAMA
1.    ADAB
2.    IBADAH/AQIDAH
3.    JAWI/IMLAK/KHAT
4.    LUGHATUL QURAN
5.    SIRAH
6. TAJWID
AKADEMIK
7.    BAHASA ARAB
8.    BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN
9. BAHASA INGGERIS PENULISAN
10.  BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
11. BAHASA MELAYU PENULISAN
12.   MATEMATIK
13.   PENDIDIKAN ISLAM
14.   PENDIDIKAN JASMANI
15.   PENDIDIKAN KESIHATAN
16. PENDIDIKAN SENI VISUAL
17. REKABENTUK TEKNOLOGI
18. SAINS
19. SEJARAH
20. TEKNOLOGI MAKLUMAT

 Darjah 5
 AGAMA
1.   ADAB
2. AKHLAK/SIRAH
3. BAHASA ARAB JAIS
4. FEQAH/TAUHID
5. HAFAZAN
6. IBADAH/AQIDAH
7. JAWI/IMLAK/KHAT
8. JAWI/KHAT
9. LUGHATUL QURAN
10. SIRAH
11. TAJWID
12. TILAWAH AL-QURAN
AKADEMIK
13.   BAHASA ARAB
14. BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN
15. BAHASA INGGERIS PENULISAN
16. BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
17. BAHASA MELAYU PENULISAN
18. MATEMATIK
19. PENDIDIKAN ISLAM
20. PENDIDIKAN JASMANI
21. PENDIDIKAN KESIHATAN
22. PENDIDIKAN SENI VISUAL
23. REKABENTUK TEKNOLOGI
24. SAINS
25. SEJARAH
26. TEKNOLOGI MAKLUMAT

 Darjah 6
 AGAMA
1.   AKHLAK/SIRAH
2. BAHASA ARAB JAIS
3. FEQAH/TAUHID
4. HAFAZAN
5. JAWI/IMLAK/KHAT
6. JAWI/KHAT
7. TAJWID
8. TILAWAH AL-QURAN
AKADEMIK
9.    BAHASA ARAB
10. BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN
11. BAHASA INGGERIS PENULISAN
12. BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
13. BAHASA MELAYU PENULISAN
14. MATEMATIK
15. PENDIDIKAN ISLAM
16. PENDIDIKAN JASMANI
17. PENDIDIKAN KESIHATAN
18. PENDIDIKAN SENI VISUAL
19. REKABENTUK TEKNOLOGI
20. SAINS
21. SEJARAH
22. TEKNOLOGI MAKLUMAT